Биланс

Агенција за књиговодствене услуге

АПР од 8. маја 2012. године објављује податке из регистрованих редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину

Агенција за привредне регистре од 8. маја 2012. године објављује податке из регистрованих редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину за привредна друштва, предузетнике и друга правна лица, у складу с прописима, у делу Финансијски извештаји и бонитет, Објављивање финансијских извештаја http://fi.apr.gov.rs/prijemfi/cir/objavljivanje.asp.

Јавни бележници – нотари

После шест деценија Србија поново добија јавне бележнике или нотаре. С обзиром на то да ће бити надлежни за читав низ послова, од њих се, пре свега, очекује да омогуће грађанима да много брже састављају и оверавају уговоре, као и да завршавају добар део послова које су до сада могли да обављају само у судовима. […]

Доступни подаци о годишњим финансијским извештајима за 2010.годину од 20.05.2011.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све кориснике да ће подаци из редовних годишњих финансисјких извештаја за 2010. годину, као и услуге бонитета у којима су укључени ти подаци – подаци и извештаји о бонитету и скоринг привредних друштава утврђен за период од 2006. до 2010. године бити доступни свим заинтересованим корисницима од петка, 20. […]

ПДВ пријаве електронским путем

Домаћа предузећа могу да подносе електронске пореске пријаве Пореској управи у Београду – општине Стари Град и Нови Београд, затим у Нишу, Крагујевцу, Новом Саду, Лесковцу, Чачку, Ужицу, Краљеву и Суботици. Већ од 1. јануара 2011. године биће законска обавеза, а од 1. јуна подношење ПДВ пријава обављаће се искључиво електронским путем. Ова савремена погодност […]

Портал за стечајне управнике

Агенција за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ) пустила је у рад портал за стечајне управнике, који је уједно и нова интернет презентација ове агенције. Овај портал доступан је на адреси www.alsu.gov.rs. Корисници претрагом добијају податке о томе које су фирме у стечају, број решења и датум отварања стечаја, име стечајног судије и управника, као и надлежног […]

Регистар страних и домаћих удружења

Агенција за привредне регистре (АПР) почеће да води Регистар удружења од октобра 2009. године, када ће регистрација и вођење регистра домаћих и страних удружења прећи из надлежности Министарства за државну управу и локалну самоуправу. Према недавно усвојеном Закону о удружењима („Сл.гласник РС“, бр.51/2009), који је ступио на снагу 22.јула 2009.године, Регистар удружења треба да почне […]

Подношење пореских пријава електронским путем

Порески обвезници у пет великих градова Србије, моћи ће од 1. марта да поднесу пореске пријаве електронским путем. Реч је о пилот пројекту Пореске управе, у сарадњи са ПКС, која је акредитовно сертификационо тело за доделу квалификованих електронских сертификата. У првој фази пројекта на тај начин моћи да се поднесу ПДВ пријаве, а да ће […]

Previous Posts