Биланс

Агенција за књиговодствене услуге

АПР од 8. маја 2012. године објављује податке из регистрованих редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину

Агенција за привредне регистре од 8. маја 2012. године објављује податке из регистрованих редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину за привредна друштва, предузетнике и друга правна лица, у складу с прописима, у делу Финансијски извештаји и бонитет, Објављивање финансијских извештаја http://fi.apr.gov.rs/prijemfi/cir/objavljivanje.asp.

Подаци из редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину, као и услуге бонитета у којима су укључени подаци из тих извештаја – подаци и извештаји о бонитету биће доступни свим заинтересованим корисницима почев од петка, 11. маја 2012. године.

За правна лица и предузетнике за које није извршена регистрација редовног годишњег финансијског извештаја за 2011. годину услуге ће се пружати без података за ту годину све док обвезник не отклони недостатке у извештају који је доставио Агенцији. Информације о недостацима у финансијским извештајима доступне су на линку Претрага финансијских извештаја за 2011. годину

http://pretraga.apr.gov.rs/PretragaFinansijskihIzvestaja/FinancialStatementsSearchPage.aspx.