Биланс

Агенција за књиговодствене услуге

АПР преузима послове давања података о бонитету

Народна банка Србије обавештава све кориснике да је донет Закон о изменама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији, којим је предвиђено да се почев од 1. јануара 2010. године послови који се односе на финансијске извештаје и бонитет из Народне банке Србије пренесу у Агенцију за привредне регистре, у којој ће бити успостављен Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника.

Агенција ће преузети од Народне банке комплетне базе финансијских извештаја и података о бонитету, као и методологију, савремену информациону технологију и специјализоване кадрове, и наставити започете активности с циљем даљег подизања квалитета финансијског извештавања у земљи и развоја услуга бонитета и њиховог прилагођавања савременим условима пословања.

Обједињавањем финансијских и статусних података, у Агенцији ће бити формирана јединствена информациона база о свим правним лицима и предузетницима у земљи, чиме ће свим заинтересованим корисницима, на једном месту, бити доступне потпуне и ажурне информације.

Почетак давања података из финансијских извештаја и услуга бонитета из Агенције за привредне регистре очекује се од 15. јануара 2010. године, а све детаљне информације о пријему и обради финансијских извештаја, као и о давању података из тих извештаја и услуга бонитета, биће доступне преко Интернет стране Агенције, www.apr.gov.rs, линк Финансијски извештаји и бонитет.