Биланс

Агенција за књиговодствене услуге

Доступни подаци о годишњим финансијским извештајима за 2010.годину од 20.05.2011.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све кориснике да ће подаци из редовних годишњих финансисјких извештаја за 2010. годину, као и услуге бонитета у којима су укључени ти подаци – подаци и извештаји о бонитету и скоринг привредних друштава утврђен за период од 2006. до 2010. године бити доступни свим заинтересованим корисницима од петка, 20. маја 2011. године.

Линк Објављивање финансијских извештаја (http://fi.apr.gov.rs/prijemfi/cir/objavljivanje.asp) провере да ли је извршена регистрација редовног годишњег финансијског извештаја за 2010. годину за правно лице односно предузетника за кога захтевају податке или извештаје.

Уколико није извршена регистрација тог финансијског извештаја, све док обвезник не отклони недостатке у извештају који је доставио Агенцији, услуге ће се издавати без података за 2010. годину. Информације о недостацима у финансијским извештајима су доступне на линку Претрага финансијских извештаја за 2010. годину (http://pretraga.apr.gov.rs/PretragaFinansijskihIzvestaja/FinancialStatementsSearchPage.aspx).