Биланс

Агенција за књиговодствене услуге

Од 1.јуна НСЗ не прима Е-3 образац

Национална служба за запошљавање обавештава послодавце да је од 1.јуна 2010. године пријава, промена и одјава на здравствено осигурање Републичком заводу за здравствено осигурање аутоматски и истовремено пријава, промена и одјава радника на осигурање за случај незапослености Националној служби за запошљавање.

У складу са тим послодавци више не треба да достављају, а Национална служба за запошљавање неће примати, образац Е-3 о заснивању радног односа.

Пријава Републичком заводу за здравствено осигурање и Националној служби за запошљавање може се поднети и електронским путем преко портала РЗЗО: www.rzzo.rs

Процедура електронске пријаве од куће или предузећа послодавца је једноствана и у функцији је уштеде времена, средстава и рационалног пословања.