Биланс

Агенција за књиговодствене услуге

Од 1.јуна НСЗ не прима Е-3 образац

Национална служба за запошљавање обавештава послодавце да је од 1.јуна 2010. године пријава, промена и одјава на здравствено осигурање Републичком заводу за здравствено осигурање аутоматски и истовремено пријава, промена и одјава радника на осигурање за случај незапослености Националној служби за запошљавање. У складу са тим послодавци више не треба да достављају, а Национална служба за […]

Провера уплате доприноса за здравствено осигурање

Републички завод за здравствено осигурање омогућио је запосленим осигураницима да провере да ли је њихов послодавац уплатио доприносе за здравствено осигурање, користећи Претраживач за уплату доприноса који је објављен на сајту РЗЗО. Осигураници могу проверити да ли је њихов послодавац измирио обавезу уплате доприноса уносећи у Претраживач податке из своје здравствене књижице. Законом о здравственом […]

Јединствени регистар пореских обвезника

Пореска управа тежи клијентски организованом пословању, ефикасном извршавању својих обавеза и транспарентности и веома се залаже за увођење е-управе у Републици Србији, што ће у 2010. години бити много ближе остварењу, зато што се предвиђа да ће до краја наредне године две трећине домаћинстава у Србији имати приступ интернету. Грађани ће добити своје идентификационе бројеве […]

АПР преузима послове давања података о бонитету

Народна банка Србије обавештава све кориснике да је донет Закон о изменама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији, којим је предвиђено да се почев од 1. јануара 2010. године послови који се односе на финансијске извештаје и бонитет из Народне банке Србије пренесу у Агенцију за привредне регистре, у којој ће бити успостављен Регистар […]

Измене и допуне Правилника о пореском идентификационом броју

Изменама и допунама Правилника о пореском идентификационом броју („Сл. гласник РС“, бр. 57/2003 и 68/2003) прецизиран је поступак одређивања и додељивања ПИБ, односно утврђено је да се ПИБ одређује и додељује у Централи Пореске управе за све пореске обвезнике у Републици. Одредбе овог правилника односе се и на привредне субјекте који се региструју преко Агенције […]

Подношење регистрационе пријаве за предузетнике електронским путем

Агенција за привредне регистре (АПР) од 12.маја 2008. године, омогућава физичким лицима, заинтересованим за оснивање предузетничких радњи, да своју пријаву за регистрацију пошаљу електронским путем. Овакав вид регистрације омогућава предузетнику да Агенцију посети само једном када дође по оригинално решење о регистрацији. Том приликом потребно је да предузетник поднесе потписан примерак електронске потврде, документацију прописану […]

Провера статуса предмета путем SMS поруке у АПР

Корисницима услуга Агенције за привредне регистре (даље: АПР) од 6. маја 2008. године ће бити доступна услуга провере статуса предмета преко SMS сервиса, слањем поруке на број 7272. Ову услугу могу користити сви привредни субјекти, који су истовремено и корисници мобилних мрежа 064 и 065. Проверу статуса могуће је извршити за предмете које правна и […]

Previous Posts Next posts