Биланс

Агенција за књиговодствене услуге

ПДВ пријаве електронским путем

Домаћа предузећа могу да подносе електронске пореске пријаве Пореској управи у Београду – општине Стари Град и Нови Београд, затим у Нишу, Крагујевцу, Новом Саду, Лесковцу, Чачку, Ужицу, Краљеву и Суботици. Већ од 1. јануара 2011. године биће законска обавеза, а од 1. јуна подношење ПДВ пријава обављаће се искључиво електронским путем.

Ова савремена погодност која олакшава, убрзава и појефтињује пословање, могућа је захваљујући електронском потпису, односно квалификованом електронском сертификату.

Електронски сертификат доноси уштеде свима који га користе јер штеди новац и време, али и олакшава и поједностављује пословање и повећава ефикасност у раду. Подношење пореских пријава обавља се лако и једноставно, Електронски потпис омогућава фирмама и грађанима да документа потписују електронским путем без својеручног потписа, да склапају уговоре и обављају друге трансакције.

Поред међусобне комуникације привреде, изузетно велика примена је у комуникацији привреде и грађана са државом. Где год је до сада била обавеза да се попуни неки образац и овери печатом и потписом на неком шалтеру, сада се отвара могућност да се тај исти образац попуни на интернет страници и да се електронски потпише.