Биланс

Агенција за књиговодствене услуге

Подношење пореских пријава електронским путем

Порески обвезници у пет великих градова Србије, моћи ће од 1. марта да поднесу пореске пријаве електронским путем.

Реч је о пилот пројекту Пореске управе, у сарадњи са ПКС, која је акредитовно сертификационо тело за доделу квалификованих електронских сертификата.

У првој фази пројекта на тај начин моћи да се поднесу ПДВ пријаве, а да ће касније сервис бити проширен и на остале врсте пореских пријава.

Од 1. јануара 2011. године Пореска управа имати потпуно електронско пословање са свим пореским обвезницима у земљи.

То ће подразумевати електронско подношење пореских пријава, електронско плаћење, као и све оне сервисе који се сада пружају путем шалтера и организационих јединица.

У претходном периоду завршен јединствени електронски регистар пореских обвезника, у току ове године бити реализована и два веома важна електронска сервиса у вези са тим регистром. Један сервис бити намењен грађанима, а други привреди.

И грађани и привреда моћи ће да електронски приступе том регистру и провере стање на својим рачунима и да ће привредници поред тога моћи да добију и потврду о измиреним пореским обавезама.