Биланс

Агенција за књиговодствене услуге

Портал за стечајне управнике

Агенција за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ) пустила је у рад портал за стечајне управнике, који је уједно и нова интернет презентација ове агенције.

Овај портал доступан је на адреси www.alsu.gov.rs.

Корисници претрагом добијају податке о томе које су фирме у стечају, број решења и датум отварања стечаја, име стечајног судије и управника, као и надлежног суда.

Истовремено са евиденцијом новог стечаја у систему за аутоматизовано вођење стечајева и електронско извештавање јавност ће имати прилику да ту информацију види и на насловној страни портала.

На порталу се објављују и огласи, као и остале информације о свим продајама имовине у стечају, а омогућено је и добијање обавештења путем електронске поште о значајним догађајима у вези са стечајем за које је корисник заинтересован.