Биланс

Агенција за књиговодствене услуге

Претрага статуса предмета

Агенција за привредне регистре (АПР) увела је нову услугу за своје кориснике – претрагу „Статус предмета“.

Сви привредни субјекти, који су поднели захтев за регистрацију, могу да на овом веб сајту: www.apr.gov.rs провере статус предмета. Статус предмета могуће је извршити на основу броја предмета, који се додељује приликом пријема регистрационе пријаве у АПР.

Претрага статуса предмета налази се на насловној страни овог веб портала, у одељку „Привредна друштва“ и „Предузетници“ – „Претрага података“.

У сваком моменту, може се проверити какав је тренутни статус предмета: да ли је предмет примљен у седишту АПР, да ли је у обради, да ли је захтев позитивно решен или је делимично одобрен. Такође, корисници ће на свој упит добити одговор и да ли је захтев коначно одбачен, да ли је прекинут поступак регистрације или је предмет одбачен са налогом за допуну документације.

Претрагу статуса предмета обезбеђује потпуна електронска обрада података и најнапредније софтверско решење које се примењује у АПР.

Ово додатно информисање о статусу предмета омогућиће да привредни субјекти, још у поступку регистрације, допуне своју документацију. АПР очекује да ће ова услуга додатно скратити рокове за регистрацију и учинити