Биланс

Агенција за књиговодствене услуге

Провера статуса предмета путем SMS поруке у АПР

Корисницима услуга Агенције за привредне регистре (даље: АПР) од 6. маја 2008. године ће бити доступна услуга провере статуса предмета преко SMS сервиса, слањем поруке на број 7272. Ову услугу могу користити сви привредни субјекти, који су истовремено и корисници мобилних мрежа 064 и 065.

Проверу статуса могуће је извршити за предмете које правна и физичка лица поднесу у АПР, односно у Регистру привредних субјеката и у Регистру заложног права на покретним стварима и правима (за упис залога).

Ова услуга активира се једноставним слањем SMS поруке, са префиксом SDP („статус предмета за привредна друштва“), SPP („статус предмета за предузетнике“) или SPZ („статус предмета за залогу“) и навођењем броја, под којим се предмет заведе приликом његовог пријема у АПР. На овај упит, корисници услуге ће у кратком року добити одговор да ли је предмет примљен у седишту АПР и да ли је узет у обраду, као и то да ли је захтев позитивно решен или је одбачен на основу закључка Регистратора.

Услуга провере статуса предмета тарифира се са 5,00 динара по SMS поруци, чиме се покривају само трошкови мобилног оператера и провајдера, док ће АПР ову услугу уступати бесплатно.

Увођењем провере предмета преко SMS сервиса, АПР жели да изађе у сусрет својим корисницима и да у сваком тренутку и на сваком месту учини доступном информацију о статусу предмета, како би се на овај начин додатно скратило време до регистрације привредног субјекта.