Биланс

Агенција за књиговодствене услуге

Провера уплате доприноса за здравствено осигурање

Републички завод за здравствено осигурање омогућио је запосленим осигураницима да провере да ли је њихов послодавац уплатио доприносе за здравствено осигурање, користећи Претраживач за уплату доприноса који је објављен на сајту РЗЗО.

Осигураници могу проверити да ли је њихов послодавац измирио обавезу уплате доприноса уносећи у Претраживач податке из своје здравствене књижице.

Законом о здравственом осигурању дефинисано је да здравствене књижице могу бити оверене само уколико су доприноси за здравствено осигурање уплаћени.

Контрола, прикупљање и наплата уплате доприноса за здравствено осигурање је у надлежности Пореске управе, која податке о измиреним, односно неизмиреним обавезама доставља Републичком заводу за здравствено осигурање.