Биланс

Агенција за књиговодствене услуге

Регистар страних и домаћих удружења

Агенција за привредне регистре (АПР) почеће да води Регистар удружења од октобра 2009. године, када ће регистрација и вођење регистра домаћих и страних удружења прећи из надлежности Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Према недавно усвојеном Закону о удружењима („Сл.гласник РС“, бр.51/2009), који је ступио на снагу 22.јула 2009.године, Регистар удружења треба да почне са радом 22. октобра.

Тренутно, у АПР се припрема софтверско решење за електронски регистар, који ће омогућити брзу и ефикасну регистрацију удружења, као и формирање јединствене, електронске базе података о удружењима, регистрованим на територији Републике Србије.

До преузимања новог Регистра у АПР, министар за државну управу и локалну самоуправу донеће подзаконска акта којим ће бити прописани ближи услови за извршавање овог закона. Такође, Министарство за државну управу и локалну самоуправу, као и Министарство унутрашњих послова до поменутог рока ће окончати све поступке, започете до дана почетка примене овог закона, и предати Агенцији за привредне регистре све предмете и целокупну архиву насталу у досадашњем раду регистра.

Одлучивање о жалбама на првостепена решења Регистратора удружења, као и надзор над спровођењем овог закона остаће у надлежности министарства.